,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Obsługa i programowanie tokarek sterowanych numerycznie CNC


Cel kursu:

Poznanie procesów obróbki toczenia, nabycie umiejętności programisty i operatora tokarki CNC, rozwinięcie umiejętności logicznego korzystania z wiedzy technicznej, rozwinięcie sprawności w operowaniu językiem technicznym. Zajecia przeprowadzamy na NOWYCH produkcyjnych tokarkach CNC


Czas szkolenia:
60 godz. w tym:

  • 5h –   część teoretyczna
  • 40h – programowanie na symulatorach
  • 15h – zajęcia praktyczne na NOWEJ tokarce produkcyjnej CNC

Uwaga:
Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby.Szkolenie certyfikowane przez: