,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Kwalifikacje szansą na zatrudnienie

Bezpłatne szkolenia EFS | Tokarz obrabiarek sterowanych numerycznie| Frezer obrabiarek sterowanych numerycznie | Technolog programista obrabiarek