,

ul.Wojska Polskiego 3,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.\fax. (32) 262-14-52
abzcentrum@interia.pl

Obsługa frezarki CNC

Cel kursu:

  • ustawienie zera dla detalu
  • ustawienie narzędzi
  • korekcja narzędzi
  • obsługa programu wczytanego do obrabiarki
  • frezowanie z zastosowaniem cykli stałych maszynowych
  • nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora maszyn CNC.

Czas szkolenia: 10 godz.

Uwaga : Nie czekamy na "zebranie się" grupy. Zajęcia rozpoczynamy nawet dla jednej osoby